Breintype #6

De Loyalist

Als Loyalist ben je een trouwe en loyale vriend, op je best wanneer je echt ontspannen bent, heb je de neiging om naar verborgen bedoelingen te zoeken, wil je het liefst alles baseren op modellen en theorieën en kijk je ook naar je eigen fouten. Ontdek op deze pagina de positieve eigenschappen van de Loyalist, de valkuilen, waar je tegenaan kunt lopen wanneer dit jouw breintype is en de krachten en uitdagingen.

Positieve eigenschappen van de Loyalist

Een Loyalist doet zijn naam eer aan. Je bent een trouwe en loyale vriend. Je vindt het belangrijk dat mensen aardig tegen elkaar zijn en je zal dan ook bijna altijd aardig tegen anderen zijn. Als Loyalist heb je het liefst veel vrienden en ben je graag in het gezelschap van meerdere mensen.

Je hebt de sociale, maatschappelijke ladder helder voor ogen. Je weet precies wie bovenaan wil horen en kan een tikje rebels zijn tegenover deze top. Je bent je, binnen deze ladder, goed bewust van wat er allemaal mis kan gaan. Echter wanneer er fouten worden gemaakt, kijk je ook naar jezelf en schuif je het niet allemaal op anderen af.

Wanneer een Loyalist echt ontspannen is, geen stress meer heeft, gaat nadenken en doen. Dan ben je als Loyalist op je best. Je ervaart geen angst, wordt een echte bruggenbouwer en netwerker die zich oprecht openstelt. Je wilt anderen om je heen op hun gemak stellen en helpen, geheel onbaatzuchtig. Je staat dag en nacht voor de ander klaar, bent een echte vriend en blijft een leven lang trouw aan je vrienden.

Valkuilen bij dit breintype

Je hebt de neiging om bij alles wat men tegen je zegt een verborgen bedoeling te zoeken. Zelfs de kleinste, onbewuste gebaren worden goed bekeken om de echte boodschap te vinden.

Je bent heel vriendelijk en trouw, een valkuil hierbij is dat je vriendelijkheid vertoont door angst. Angst voor het liever hebben van vrienden dan vijanden. Door het maken van risicoanalyses en het oog op wat er allemaal mis kan gaan, heb je graag een grote groep vrienden om je heen. Je weet nooit wanneer ze van pas komen.

Waar kun je tegenaan lopen als Loyalist?

Vriendschappelijk en trouw zijn uit angst, alles baseren op theorieën, logische modellen en achterdocht zijn grote zaken waar je als Loyalist tegenaan kunt lopen.

Vriendschappelijk door angst

De Loyalist is een trouwe en loyale vriend. Hierbij draait het echter veel minder om vriendschap dan de Loyalist doet vermoeden. Achter de vriendelijkheid gaat angst schuil. Natuurrampen, ongelukken of misdrijven, de Loyalist is veelal bezig met het maken van risicoanalyses. De angst voor gevaar zorgt ervoor dat een Loyalist het liefst met zoveel mogelijk mensen (vrienden) is, want gebeurd er iets, dan ben je met een groep. Daarnaast staat er altijd wel iemand voor je klaar als er iets aan de hand is.

Theorieën en logische modellen

De Loyalist heeft het gevoel dat hij meer grip op de situatie heeft wanneer hij een logisch model heeft van een situatie. Regels zorgen voor veiligheid in het leven. Mensen worden voorspelbaar en vaste gedragsvormen gaan volgen.

Door volledig op logische modellen te vertrouwen zit er een groot risico waarvoor de Loyalist een blinde vlek heeft. Namelijk dat de situatie die het logische model modelleert inherent a-logisch is. Bijna alle menselijke relaties vallen hieronder. Dit is de reden dat de Loyalist moeite heeft om te begrijpen waar problemen vandaan komen. Logisch gezien past alles in het schema, maar keer op keer blijken mensen zich toch weer anders te gedragen. Het is precies dit gebrek aan voorspelbaarheid dat de Loyalist zo sceptisch en angstig maakt.

Achterdochtig

De Loyalist heeft naast theoretische onderbouwing behoefte aan diepgang. Hij staat open voor spirituele, metafysische of wetenschappelijke beschouwingen en hecht hier veel waarde aan. Binnen de zoektocht naar diepgang kan de Loyalist zich, in ongezonde situaties, schuldig maken aan achterdocht. Zaken worden niet meer beoordeeld op feiten, maar op theorieën over wat er werkelijk achter een bepaalde opmerking of gedrag schuilgaat.

De sociale, maatschappelijke ladder op

Een Loyalist is zich goed bewust van de sociale hiërarchie om hem heen. Hij weet precies hoe de sociale ladder in elkaar steekt en wie waar staat binnen de sociale rangorde. Ook is de Loyalist zich ervan bewust wat men aan bovenkant wil en wat hen tevreden stemt. Door complimenten aan de top (en door naar beneden uit te halen) werkt de Loyalist zich omhoog. De Loyalist eigent zich wel de rol toe van luis in de pels. Hij is het die met, weliswaar veilige, opmerkingen aan de stoelpoten van de machthebbers probeert te zagen.

Jouw kracht als Loyalist

Wat je als Loyalist het beste in je vel laat zitten is extreme kracht. Wanneer je zoveel kracht hebt, wordt het hele idee van angst hebben een lachertje. Opereer je vanuit je eigen kracht, dan voel je je goed. Er is geen plaats voor angst en alles gaat veel beter.

Wanneer je het gevoel hebt dat je af kunt glijden in een wanhopig gevoel van angst, moet je teruggaan naar je eigen gevoel van kracht en vanuit dat gevoel handelen. Dit bereik je door met visualisatieoefeningen van tevoren te zien dat zelfs als het rampscenario werkelijkheid wordt, jij nog steeds ziet dat je daar geen tot weinig last van hebt. Je blijft in je kracht en lost de problemen goed op.

Uitdagingen bij dit breintype

Je grootste uitdaging is angst. Ieder moment van de dag, in iedere situatie is er meer dan genoeg aanleiding om je angstig te voelen. Je kunt steeds verder afglijden in een steeds sterker wordend gevoel van angst.

De meeste mensen denken dat je met moed of lef van angst af kunt komen. Dit is helaas een slechte strategie, omdat deze juist voortborduurt op angst. Moed en lef lossen de angst amper op, je leert juist leven met de angst. Er overheen stappen, maar dat is je valkuil. Meer moed maakt je geen gezondere Loyalist. Je kracht vinden en vanuit hier opereren wel.