Breintype #5

De Analist

Als Analist wil je zaken ondernemen wanneer je 100% zeker bent van de uitkomst, je hecht waarde aan (persoonlijke) vrijheid, materiele zaken zijn voor jou minder belangrijk en je houdt niet van hypotheses stellen en testen.

Ontdek op deze pagina de positieve eigenschappen van de Analist, de valkuilen, waar je tegenaan kunt lopen wanneer dit jouw breintype is en de krachten en uitdagingen.

Positieve eigenschappen van de Analist

Als Analist wil je jezelf graag veilig voelen voor je in actie komt. In plaats van iets meteen op te pakken, blijf je het bestuderen. Er valt namelijk altijd wel iets te leren voor je veilig in actie kunt komen. Hierdoor zul je nooit stel op sprong en ondoordacht ergens mee starten.

Als Analist denk je veel na en bestudeer je de wereld. Je wilt pas in actie komen wanneer je 100% zeker weet wat de uitkomst is. Je houdt niet van hypotheses stellen en deze testen, je bent liever zeker van je zaak waarbij kennis belangrijker is dan je gevoel of actie.

Vrijheid is voor jou belangrijk, ook wanneer het gaat om materiele zaken. Je leeft liever met het minimum dan ingelijfd te worden door een hoog salaris, een dure auto en andere materiele zaken.

Valkuilen bij dit breintype

Je kennis en analyses wil je voor jezelf houden. Je tijd en energie is echt van jou en geef je niet aan anderen. Analisten zijn in het algemeen bang om hierdoor hun persoonlijke vrijheid te verliezen.

Elke combinatie van de juiste of verkeerde woorden kan een Analist in huilen doen uitbarsten. Je bent nogal teruggetrokken bij belangrijke kwesties, maar erg gevoelig over de kleine dingen van het leven.

Waar kun je tegenaan lopen als Analist?

Afstandelijkheid naar de mensen om je heen, je focussen op het verzamelen van kennis en het ontbreken van krachtige positieve gevoelens zijn de grootste zaken waar je als Analist tegenaan kunt lopen.

Vrijheid om te doen wat je wil

Een Analist is zeer gesteld op zijn persoonlijke vrijheid, zijn eigen autonomie. Zijn grootste vrees is om voor iemand zijn wagen gespannen te worden en de hele dag te doen wat degene van hem vraagt. Een grote beloning in het vooruitzicht stellen werkt hierbij niet, dat maakt de Analist eerder argwanend.

Afstand naar anderen

De Analist is, naast de Romanticus, de meest individualistische persoonlijkheid. Een Analist is bang dat anderen te veel van zijn tijd of van hemzelf zullen opslokken. Dit gevoel is zo groot dat hij zich liever terugtrekt uit een menigte of deze situatie helemaal vermijdt. Zijn angst om zichzelf te verliezen komt koel en gevoelloos over, waardoor hij afstand creëert.

Dat de Analist op zichzelf aangewezen is, vindt hij prima. Hij staat het liefst aan de zijkant te observeren om kennis tot zich te nemen en heeft niet de behoefte om deel te nemen. Zou je aan een zaal vragen wie er niet mee wilt doen om zijn breintype te ontdekken, dan zullen de mensen die liever toekijken de Analisten zijn.

Wanneer de Analist in een situatie van relationele problemen zit, zal hij graag zijn partner aanhoren. Wanneer het zijn beurt is om te vertellen hoe hij het ziet, zal de Analist liever weggaan. De Analist zou zich het liefste eerst even terugtrekken om goed na te denken over alles wat hij net gehoord heeft.

Ongevoelig of juist hypergevoelig?

Een Analist is aan de ene kant ongevoelig, maar tegelijkertijd kan hij ook hypergevoelig zijn. Over het algemeen beleven Analisten hun emotionele gevoelens minder heftig, met een lagere intensiteit en neemt het gevoel minder ruimte in dan bij anderen. Deze ongevoeligheid kan ervaren worden als een gevoel van leegte. Als echte denkers zijn Analisten beter in het denkproces dan in het voelen.

Naast deze ongevoeligheid zijn Analisten juist hypergevoelig. Ze hebben lange tenen waar je gemakkelijk op kunt staan en zijn erg gevoelig voor platte sentimenten, romantiek en kunst.

Kennis

De Analist verzamelt het liefst de hele dag kennis, met name geitenkennis. Interpretaties en hoe een ander het beleefd zijn van minder belang. Met de verzamelde kennis heeft de Analist sterk de neiging om een eigen wereldbeeld te scheppen dat moeilijk toegankelijk is voor buitenstaanders.

Voor de Analist ergens aan begint wil hij alle kennis verzameld hebben. Dit kan een verlammende werking hebben, want wanneer is iets 100% perfect uitgedacht en uitgewerkt?

Door de focus op iets perfect uitdenken en uitwerken verwart men de Analist nog wel eens met de Perfectionist. Het verschil tussen deze twee is dat de Analist al het uitzoekwerk moet doen voor hij weet wat perfectie is, de Perfectionist ziet dit meteen.

Negativiteit

Door het ontbreken van krachtige, positieve gevoelens ontstaat er bij de Analist een gevoel van leegte. Dit gevoel verdwijnt niet ondanks alle kennis die de Analist verzamelt. Hij weet zoveel, toch resulteert dat amper in een voldaan gevoel.

Door continu een gevoel van leegte te ervaren, creëert de Analist een negatieve houding naar het leven toe. In het begin is dit een kritische blik, in ongezonde situaties kan dit veranderen naar alles afkraken om de Analist heen. Niks is goed aan de wereld, ieder voordeel heeft zijn nadeel.

Het grootste nadeel voor een Analist? De wereld is bijna logisch, maar toch amper te begrijpen.

Vluchtgedrag bij stress

Wanneer een Analist stress ervaart zal hij wegvluchten voor zijn problemen. Hierbij gaat de Analist liever leuke dingen doen, zoals lekker uit eten of een goede wijn drinken. Het liefst worden alle problemen bedekt met de mantel der liefde. Als de Analist alleen maar plezier maakt, dan verdwijnen problemen vanzelf. Toch?

De gestreste Analist heeft de neiging om zijn kont tegen de krib te gooien en zich voortdurend tegen anderen te verzetten. De focus ligt bij zichzelf en zijn eigen wereld die onder invloed van stress steeds meer verzonnen eigenschappen kan vertonen. Door stress raakt een Analist steeds meer in zijn eigen gedachtewereld verstrengeld waar hij moeilijker en moeilijker uit kan komen.

Jouw kracht als Analist

Om als Analist gezond in je vel te zitten, dien je te delen met anderen. Met dit delen bedoel ik het proactief bedenken wie er, naast jezelf, baat zou hebben bij de nieuwe kennis die je opdoet. Wanneer je diegene gevonden hebt, ga dan, vanuit jezelf, naar hem toe en deel ongeremd je kennis. Bijvoorbeeld met “Ik kwam dit toevallig tegen en moest meteen aan jou denken. Heb je er wat aan?”.

Het extreme delen houdt ook in dat je klaarstaat voor de ander, dat je er bent en dat je bereid bent om je emoties en tijd te delen met de ander.

Uitdagingen bij dit breintype

De uitdaging van een Analist is gierigheid. Wat niet alleen met geld te maken heeft, maar ook met tijd en emoties. Dure zaken zijn overbodige luxe. Een deel van deze gierigheid heeft te maken met de desinteresse en onoplettendheid van de Analist, hij heeft er gewoon geen aandacht voor. Daarnaast vindt de Analist ook dat mensen best met wat minder af kunnen.

Op het gebied van tijd en emoties heeft de Analist voornamelijk tijd voor zichzelf en houdt hij zijn emoties voor zichzelf.

Naast deze gierigheid, heeft de Analist vooral een uitdaging met zijn leergierigheid. Niets is mooier dan het verzamelen van kennis. Na het verzamelen van deze kennis, zal de Analist als een draak bovenop zijn schat aan kennis gaan zitten en weigeren deze met anderen te delen. Anderen moeten zelf de moeite doen om deze kennis te vergaren en niet alleen maar profiteren van de noeste arbeid van de Analist.

Personal Breintraining

Je bent er bijna!

Waar mag ik de Gratis Breintraining Gids naartoe sturen?

*Inschrijven is 100% veilig want wij hebben net zo’n hekel aan spam als jij